E-mail : Password :
Keep me logged in Forgot your password?
What is the district and street of Istanbul names come from ?
cansın2012-03-03 22:13:52
4
&npbs;
0
l translated this article to English.
ABİDE-İ HURRİYET: It's the name of the monument on Hurriyet hill in Şişli. It is named modernly as ' Monument of Freedom ' .The martyries of 31 March Event are buried on this hill.This monument was erected in remembrance of them in 1911.
AGA MOSQUE: It was built by Şeyhülharem Hüseyin in Istiklal Street,Beyoglu.He was also agha of 'Galatasaray'.Because of this, it is named as agha mosque.
GOLDEN HORN: It is named as 'Haliç' in Turkey, but in west countries' resources, it is written as Golden Horn.The reason of this, the old name of it in antique Greek was Hriso Keras.It is because of that the Kağıthane and Alibey brooks resemble to a horn, in the shape of fork.
AYAZMA: There are a few of 'ayazmas' in Istanbul. What is ayazma' It is holy spring water of Orthodox Greeks and religious structure. They are visited for religious purposes. Every ayazma has a special day which is devoted to the names of each of saints.
BAB-I ALI: In modern Turkish, it means ' almighty door'. Every Office,in Istanbul,representing government is called as 'door'. Namely, the old name, 'door' equals to current name; 'government Office'.Also, it was related with media.
BAĞDAT STREET: From the time of Byzantine,it has been used as a road, but now,as a street.This road was used by caravans,going to Şam and Bagdat from Usküdar,Istanbul in the time of Ottoman Empire. Ottoman Army cruised to East from this road.Therefore,it is named as Bağdat Street.
BAHARİYE: Ottoman sultans and viziers,especially in the spring, used to go to the region between Bostan seaport and Silahtarağa in Eyüp.Villas were builded here.Since this region was preferred in the spring, it was named as 'bahariye', meaning that it is belonging to spring.
BALAT: It is supposed that it is origined from the Greek word, 'palation' meaning 'palace'.Firstly,this name was given to one of the doors on the seaside of Golden Horn,Istanbul.Later on, it was given to the name of the whole city.
BALTALIMANI(HARBOUR): Baltalimanı, the old name of it; 'Fadalya', is beyond to Rumelian Castle. Its name origins from Baltaoğlu Süleyman who prepared the navy and succeded to bring the ships to this harbour in the course of conquering of Istanbul.He was the first chief admiral of the Ottoman Empire.
BEBEK: This city is named after 'bebek(baby)' sobriquet of the sergeant appointed to conservation of this area by Fatih the conquerer. He had a villa and a private garden here.
BELGRAD FOREST: It was named after the village of Belgrad in the time of Suleyman the magnificient. This village was founded to accommodate the Serbian captives,brought to Istanbul after the 1521 Serbia navigation.
BEŞİKTAŞ: This city is called 'Kone Petro'.Its meaning is 'Rock Cradle'. Monk Yaşka put cradle of Jesus Chris in the church, builded in Beşiktaş. Jesus Chris was washed in the cradle during his childhood,so the chuch builded a name among Rums. It is said that when the monk died,the cradle put in Hagiasophia.Since it is not evidential, it has only the feature of legend.
BOMONTİ: This city's name origins from Bomonti beer factory,established by Bomonti brothers in 1902.Later on, this building is called as Istanbul liquor factory.
CERRAHPAŞA: This city is named after the mosque there. This mosque was founded by Grand vizier Cerrah Mehmet pasha in 16.century. Its architect is Davud agha. Cerrah Pasha founded double-mosque,fountain and mausoleum,too.
CİHANGİR: This city is named after mosque,builded between Tophane and Fındıklı for the name of Cihangir who is son of Suleyman the magnifient.
ÇAĞLAYAN: Sultan Abdulaziz established a pavilion in this region,famous with gardens and waterfalls in 1863 in the period of Ottoman Empire.Since the area that the pavilion is situated is coated with waterfalls, it is called as 'çağlayan(waterfall)'. Then, the name is given to the city. In 1940, 'Military Engineering School' was established in the place of the pavilion after it was demolished.
ÇIRAĞAN: Since that Grand vizier groom İbrahim Pasha from Nevşehir organized torch carnivals called as Çırağan Carnivals in the villa established here, it is named after 'Çırağan' meaning 'light' in Persian.
DARÜŞŞAFAKA: It means home of compassion.It is named after public boarding school which is put in to service in order to nurture poor and orphant children in 1873.
EMİNÖNÜ: Since sea customs is situated here in the period of Ottoman Empire, it is calles as Eminönü.
ETİLER: In the area which was quite empty in the beginning of 1950s, Etiler Building Cooperative was founded by the association with Etibank to build 192 villas, and in 1954 , it was began to build them.The city is named after this cooperative.
FATİH: This city is named after Islamic Ottoman social complex which was established by Fatih the conquerer.
GALATA: It is claimed that this name was origined by the word ' gala' in Greek, meaning 'milk'.
HALASKARGAZİ: The street along from Harbiye to Şişli Mosque carries this name.This name was given for the memory of Mustafa Kemal Pasha, accommodated in this city between 1918-1919 before going to Anatolia. It means ' rescuer ' originated from Persian word, ' halaskar'.
HARBİYE: It is named after 'Military College',established and not situated here anymore.
ZEYREK: 'Pantocrator Church' was turned into Molla Zeyrek mosque after the conquest, and this name was given to this city. The name ,zeyrek, comes from Persian to Turkish and it means 'smart,considerate and bright.
cansın2012-03-03 21:46:34
0
&npbs;
0

l read newspaper last week one article about istanbul. According to Milliyet newspaper news took thats infos "Ne demek İstanbul Bebek, niye Bebek!'" books who wrote Önder Şenyapılı.
ABİDE-İ HÜRRİYET: Şişli'de Hürriyet tepesindeki anıtın adı. Bugünkü dille söylenirse 'Özgürlük Anıtı'. Hürriyet tepesinde 31 Mart şehitleri yatıyor. Anıt onların anısına 1911 yılında dikilmişti.
AĞA CAMİİ: Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üstündeki Ağa Cami'sini Şeyhülharem Hüseyin Efendi yaptırmıştı. Hüseyin Efendi aynı zamanda 'Galatasaray Ağası'ydı. Bu nedenle Ağa Cami olarak anılır.
ALTIN BOYNUZ: Biz 'Haliç' diyorsak da Batı kaynaklarında 'Altın Boynuz' olarak geçi-yor. Bunun nedeni Rumca eski ismi 'Hriso Keras'ın tercümesinin kullanılıyor olmasıdır. Bunun nedeni, Kağıthane ve Alibey derele-rinin çatal vaziyette, boynuzu andırmasıdır.
AYAZMA: İstanbul'da çok fazla sayıda ayazma var. Nedir ayazma' Hıristiyanların inançlarına göre kutsal ve şifalı su; bu maksatla ziyaret edilen yerlerdeki dini yapıdır. Her ayazmanın adını taşıdığı aziz ve azizeler için özel bir günü vardır.
BAB-I ALİ: Günümüz Türkçesinde 'Yüce Kapı' anlamına gelen bu terim, aynen tercüme edilerek diğer dünya dillerine de girmiştir. İstanbul'da devleti temsil eden her ofis, 'kapı' diye anılırdı. Yani bugünün devlet dairesinin karşılığı 'kapı' idi. Basın kuruluşları İkitelli'ye taşınmadan önce 'Bab-ı Ali' denilince akla basın geliyordu.
BAĞDAT CADDESİ: Bizans döneminden bu yana varlığı bilinen yol (şimdi cadde), Osmanlılar döneminde Üsküdar'dan Şam ve Bağdat yönüne giden kervanlarca kullanılıyordu. Osmanlı ordusu, Doğu seferlerine bu yoldan çıkıyordu. Adının Bağdat Caddesi olması bu nedenledir.
BAHARİYE: Osmanlı padişahları ve vezirler, özellikle bahar mevsiminde, Haliç kıyısında Eyüp Sultan'dan sonra gelen ve Bostan iskelesi ile Silahtarağa arasında uzanan bölgeye giderlermiş. Buraya köşkler yaptırılmış. Baharda yeğlenen bir bölge olduğu içinde 'baharlık' anlamına 'bahara ait' yani 'bahariyye' diye anılmış.
BALAT: Rumca saray anlamına gelen 'palation' sözcüğünden geldiği sanılmakta. Önce İstanbul'un Haliç kıyısındaki kapılarından birine verilen ad, sonra bütün semtin adı oldu.
BALTALİMANI: Rumeli Hisarı'nın ötesindeki eski adı 'Fadalya' olan 'Baltalimanı', adını İstanbul'un fethi sırasında Gelibolu'daki donanmayı hazırlayan ve kuşatma sırasında gemileri bu limana getirmeyi başaran Baltaoğlu Süleyman Bey'den aldı. Baltaoğlu Süleyman Bey Osmanlı Devletinin ilk Kaptan-ı Derya'sıydı.
BEBEK: İsmini, Fatih'in bu bölgenin muhafazasına memur ettiği bölükbaşının 'Bebek' lakabından almıştı. Bebek Çelebi ya da Bebek Çavuş'un bu semtte bir köşkü ve sonradan hasbahçe olan bir bahçesi vardı.
BELGRAD ORMANI: Ormanın adı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan Belgrad köyünden gelmekte. Belgrad köyü 1521 Sırbistan seferinden sonra İstanbul'a getirilen Sırp tutsakların yerleştirilmesi amacıyla kurulmuştu.
BEŞİKTAŞ: Bu semt 'Kone Petro' adıyla anılıyordu. Anlamı 'Taş Beşik' idi. Rahip Yaşka, Hz İsa'nın beşiğini Kudüs'ten getirip, burada yaptırdığı kiliseye koymuştur. Hz. İsa çocukluğunda bu beşik içinde yıkanmış, bu sebeple bu kilise Rumlar arasında 'Taş Beşik' olarak ün yapmıştır. Rahip ölünce beşiğin Ayasofya'ya bırakıldığı söylenir. Bu söylenti bir delile dayanmadığı için efsane niteliği taşımaktadır.
BOMONTİ: Semt adını, 1902 yılında Bomonti Kardeşlerin burada kurdukları Bomonti Bira Fabrikası'ndan almıştır. Bu bina daha sonra İstanbul Tekel Bira Fabrikası olarak anılmıştır.
CERRAHPAŞA: Semt, buradaki cami-nin adını taşır. Camiyi 16'ncı yüzyılda, Sadra- zam Cerrah Mehmet Paşa yaptırmıştır. Mimar Davud Ağa'dır. Cerrah Paşa camiyle birlikte çifte hamam, çeşme ve türbe de yaptırmıştır.
CİHANGİR: Kanuni Sultan Süleyman'ın, Tophane ile Fındıklı arasındaki kıyıdan 300 basamakla ulaşılan yüksekçe bir yere oğlu Cihangir'in anısına yaptırdığı cami, semte adını vermiştir.
ÇAĞLAYAN: Sultan Abdülaziz, Osmanlı döneminde bahçe ve çağlayanlarla ünlü bu yere 1863'te bir kasır yaptırmıştır. Kasrın bulunduğu alan çağlayanlarla kaplı olduğundan 'Çağlayan' diye anılmış, daha sonra semte ismini vermiştir. 1940'ta yıkılan kasrın yerine İstihkam Mektebi yaptırılmıştır.
ÇIRAĞAN: Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, buraya kurdurduğu köşkte Çırağan Şenlikleri denilen meşale şenliklerini düzenlendiğinden, Farsça 'ışık' anlamındaki 'Çırağan' ismiyle anıldı.
DARÜŞŞAFAKA: 'Şefkat Yurdu' anlamına gelen Darüşşafaka adı, yoksul ve yetim çocukların yetiştirilmesi amacıyla 1873 yılında hizmete giren parasız yatılı okula verilmiştir.
EMİNÖNÜ: Osmanlı döneminde deniz gümrüğü ve gümrük eminliği burada bulunduğu için semt Eminönü diye anılır olmuş.
ETİLER: 1950'lerin başında bomboş bir arazi olan bölgede 192 villa yapımı için Etibank'ın ortaklığıyla bir Etiler Yapı Kooperatifi kuruldu ve 1954'de konutların yapımına başlandı. Semtin adı da bu yapı kooperatifinden kaldı.
FATİH: Semt, adını Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı külliyeden almıştır.
GALATA: Adını, Rumca 'süt' anlamına gelen 'gala' kelimesinden aldığı iddia edilir. Bir zamanlar Galata'da inek ahırları ve süthaneleri bulunması bu iddiayı güçlendiriyor.
HALASKARGAZİ: Harbiye'den Şişli Cami'sine uzanan cadde bu ismi taşıyor. Bu isim Anadolu'ya geçmeden önce 1918-1919 arasında semtte oturan Mustafa Kemal Paşa anısına verilmiştir. Dilimize Farsça'dan geçen 'halaskar' sözcüğü 'kurtarıcı' anlamına geliyor.
HARBİYE: Semt adını buraya kurulmuş olan ve artık burada bulunmayan Mekteb-i Harbiye'den/ Harp Okulu'ndan almıştır.
ZEYREK: Fetih'ten sonra camiye dönüştürülen Pantocrator Kilisesi'nin yeni adı 'Molla Zeyrek' semte ismini vermiştir. Dilimize Farsçadan gelen zeyrek sözcüğü, zeki, anlayışlı, uyanık anlamına gelmektedir.

© Copyright 2011 I-Can Design Terms of Use